DESPRE

Progres Rur@l
Acțiuni de promovare a sustenabilității în mediul rural, prin dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă.

Lansat oficial în data de 13 Decembrie 2011, proiectul este derulat in parteneriat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethany si Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Sacalaz. Sediul implementarii proiectului str. Liliacului, nr.14, din cadrul Primariei Sacalaz.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”. Valoarea totală a proiectului este de 2.094.652,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.634.492,86 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 267.407,14 lei, iar contribuţia proprie a Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany este de 28000 iar contributia proprie a Unitatii Administrative Teritoriale a comunei Sacalaz este de 16000.

Scopul proiectului este asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in mediul rural ( in comuna Sacalaz si satele apartinatoare) din judetul Timis, prin imbunatatirea calitatii resurselor umane, cresterea oportunitatilor de ocupare in sectoare non-agricole si crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole si promovarea culturii antreprenoriale in rindul locuitorilor din mediul rural.

Beneficiarii proiectului vor fi persoane ocupate in agricultura de subzistenta din comuna Sacalaz si satele apartinatoare, precum si manageri din mediul rural.

Beneficiile pentru grupurile tinta, din cadrul proiectului sunt: dezvoltarea oportunitatilor de ocupare, achizitionarea de noi competente rezultate din parcurgerea programelor de formare, oferirea serviciilor de mediere in vederea angajarii,  asistenta in vederea accesarii si utilizarii microcreditelor.

Durata de desfasurare a proiectului este de 24 de luni, incepind de la 1 Decembrie 2011 pina la 30 noiembrie 2013.

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Calea Dorobanților, Nr. 4, Timișoara

Persoana de contact: Codruța Darida, Manager proiect

Tel/Fax: 0256.499.431; 0356.401.984

E-mail: bsst@bethany.ro; codruta.darida@bethany.ro